Liên hệ

 Tổ dân phố Làng Chũ – thị trấn Chũ – Lục Ngạn – Bắc Giang.

 0911881123 . 0386631123

 noithatluongquyen1987@gmail.com

 noithat.com.vn